Ανακοινώσεις

ΣΟΧ2/2022 - Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

ΣΟΧ2/2022 - Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ
Για την αίτηση πατήστε εδώ
Για το παράρτημα πατήστε εδώ
Για την ΣΟΧ2 Διαύγεια πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr