Ανακοινώσεις

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 07/11/2022

Πρόσκληση Ο.Ε. στις 07/11/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 07.11.2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00’, θα πραγματοποιηθεί τακτική (δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136).

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  1. Εκλογή Αντιπροέδρου
  2. Αποδοχή ποσού
  3. Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής
  4. Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής (4η)
  5. Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
  6. Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγρών α) Χιλιόστρεμμα & β) Μεριάς
  7. Αποδοχή της 34/2022 μελέτης του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ & ΓΟΝΝΩΝ
  8. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση Μπλογούρα)
  9. Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί των αιτήσεων α) Χρήστου Τσιμπούκη & β) Αθανασίου Καραβασίλη

Ο Πρόεδρος της  Οικονομικής Επιτροπής

 

Σίμος Βασίλειος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr