Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 8/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 19-05-2023

Πίνακας Ο.Ε. 8/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 19-05-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  8/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(Δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 3915/ 18-05-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 19-05-2023, Ημέρα: Παρασκευή & Ώρα: 09:30’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα (1)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα (1)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2023. (κατακύρωση)

50

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα  

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr