Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 4/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 13-03-2023

Πίνακας Ο.Ε. 4/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 13-03-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  4/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 2094/ 09-03-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 13-03-2023, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα (1)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα (1)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Καθορισμός τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων κ.λ.π. Εμποροπανήγυρης Γόννων

18

Εγκρίθηκε  Κατά Πλειοψηφία

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr