Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 20/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 07-11-2022

Πίνακας Ο.Ε. 20/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 07-11-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  20/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 6447/ 02-11-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 07-11-2022, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: εννέα (9)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δέκα (10)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Εκλογή Αντιπροέδρου

217

Ομόφωνα η εκλογή

 [Κυρίτσης Γεώργιος]

2

Αποδοχή ποσού

218

Ομόφωνα η αποδοχή

3

Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής

219

Ομόφωνα η απαλλαγή

4

Έγκριση δαπανών Πάγιας Προκαταβολής (4η)

220

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

5

Έλεγχος Λογαριασμού Εσόδων - Εξόδων Οκτωβρίου 2022

221

Κατά Πλειοψηφία

6

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Εκμίσθωση αγρών στη θέση

α) Χιλιόστρεμμα & β) Μεριάς

222

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

[Μότσιου Φραγκίτσα]

7

Αποδοχή της αριθ. 34/2022 μελέτης του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ & ΓΟΝΝΩΝ».

223

Ομόφωνα η αποδοχή

 

8

Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση (υπόθεση ΜΠΛΟΓΟΥΡΑ)

224

Ομόφωνα ο Ορισμός

(Πετρωτού Ιωάννα.)

 

9

Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση επί των αιτήσεων

α) Χρ. Τσιμπούκη & β) Αθαν. Καραβασίλη

225

Ομόφωνα ο Ορισμός

(Πετρωτού Ιωάννα.)

 

ΕΗΔ 1ο

Περί δήλωσης επιμήκυνσης του έργου:

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

226

Ομόφωνα η απόρριψη

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr