Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 17/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 29-09-2022

Πίνακας Ο.Ε. 17/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 29-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  17/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5648/ 23-09-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 29-09-2022, Ημέρα: Πέμπτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: έξι (6)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: οκτώ (8)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση έκδοσης Ενταλμάτων Προπληρωμής

194

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμό όρων δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν. Π., ΕΤΟΥΣ 2023

195

Ομόφωνα η έγκριση & ο Καθορισμός των όρων

3

Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση του πρώην δημοτικού σχολείου Κρανιάς

196

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ΒΟΗ ΙΚΕ]

4

Καθορισμός όρων δημοπρασίας (εκ νέου) για την εκμίσθωση δημοτικών αγρών: α) 9,5 στρ. στη θέση «ΧΙΛΙΟΣΤΡΕΜΜΑ» & β) 5,5 στρ. στη θέση «ΜΕΡΙΑΣ»  Κοινότητας Καλοχωρίου

197

Ομόφωνα ο καθορισμός των όρων

5

Έγκριση 1ου ΑΠΕ– Τακτοποιητικού, για το έργο: ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ’ΚΑΡΑΠΟΥΡΝΟ’

198

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Επιμήκυνση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης της σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΥΡΓΕΤΟΥ (Άρθρο 153 του Ν.4938/2022)

199

Εγκρίθηκε Ομόφωνα ως 07.07.2023

ΕΗΔ 1ο

Αποδοχή ποσών & κατανομή

 

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 

ΕΗΔ 2ο

Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα

 (6 - 8/10)

 

Εγκρίθηκαν  Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr