Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 12/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 19-07-2022

Πίνακας Ο.Ε. 12/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 19-07-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  12/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 4231/ 14-07-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 19-07-2022, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 15:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκατέσσερα (14)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκαέξι (16)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Ισολογισμός - Αποτελέσματα χρήσης οικον. έτους 2020

140

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

2

Αποδοχή ποσών & κατανομή

141

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

3

Καθορισμός ποσού εφάπαξ καταβολής παροχής σύστασης δουλείας

142

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Σχέδιο / εισήγηση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού

143

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα

5

Έγκριση Απολογισμού Α’ θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Τεμπών έτους 2019, 2020 & 2021

144

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα

 

6

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (ΑΚΠ 24, 38, 39, 40 Ευαγγελισμού)

145

Ομόφωνα η αποδοχή & ορισμός δικηγόρου

(Στέργιος Ροφαλής

7

Έγκριση της αριθ. 76/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ «Τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης Ευαγγελισμού»

146

Ομόφωνα η έγκριση

8

Έγκριση της αριθ. 95/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ «Τιμολογιακή Πολιτική Άρδευσης ΔΕ Συκουρίου»

147

Ομόφωνα η έγκριση

9

Έγκριση της αριθ. 10/2022 απόφασης ΔΟΠΑΠΕΠΤ «2η τροποποίηση προϋπολογισμού»

148

Ομόφωνα η έγκριση

10

Καθορισμός όρων μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων ΚΑΠΗ  Μακρυχωρίου.

149

Ομόφωνα ο καθορισμός

11

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών αγρών  έκτασης: α) 2 στρ. στη θέση «Κυπαρίσι» και β) 5,5 τ.μ. στη θέση «Μαγούλα» Κοινότητας  Νέσσωνος, για γεωργική καλλιέργεια

150

Ομόφωνα ο καθορισμός

12

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικών αγρών: α) 9,5 στρ. στη θέση  «ΧΙΛΙΟΣΤΡΕΜΜΑ»  β) 5,5 στρ. στη θέση  «ΜΕΡΙΑΣ» της κοινότητας  Καλοχωρίου, για γεωργική καλλιέργεια.

151

Ομόφωνα ο καθορισμός

13

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης 4.032 τ.μ. στη θέση «Πάτωμα» του οικισμού Χειμαδίου της Τ.Κ. Καλοχωρίου για 9έτη μίσθωση για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας»

152

Ομόφωνα ο καθορισμός

14

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημ. έκτασης 4.050 τμ. στη θέση ‘ΠΑΤΩΜΑ’ οικισμού Χειμαδίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας

153

Ομόφωνα ο καθορισμός

ΕΗΔ 1ο

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (Γραφείο Αδειοδοτήσεων – υπόθεση Ντουμάνη)

154

Ομόφωνα ο Ορισμός

Δικηγόρου

(Βασιλική  Σεληγκούνα)

ΕΗΔ 2ο

Ορισμός δικηγόρου για την με αρ. 352/22 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων της Μαρίας ΔΡΟΓΚΟΓΙΑ κατά του Δήμου Τεμπών

155

Ομόφωνα ο Ορισμός

Δικηγόρου

(Ευρυδίκη Μήλιου)

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr