Ανακοινώσεις

Πίνακας Ο.Ε. 1/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 30-01-2023

Πίνακας Ο.Ε. 1/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Ο.Ε. 30-01-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  1/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 529/ 26-01-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 30-01-2023, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δώδεκα (12)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δώδεκα (12)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Δεκεμβρίου 2022

1

Εγκρίθηκε  Κατά πλειοψηφία

2

Εξειδίκευση πιστώσεων Εθνικών & Τοπικών Εορτών

2

Ομόφωνα η εξειδίκευση

3

Σχέδιο / εισήγηση 1ης υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & ΟΠΔ

3

Εγκρίθηκε  Κατά πλειοψηφία

4

Σχέδιο/εισήγηση ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ, έτους 2023

4

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα

5

Έγκριση αποζημίωσης Δαπανών έκτακτης μετακίνησης Δημάρχου (Αθήνα 23.01.2023 & Θεσσαλονίκη 27.1.23)

5

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα

6

Έγκριση Μετακίνησης & Έγκριση Αποζημίωσης Δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (03.02.2023)

6

Εγκρίθηκε  Ομόφωνα

7

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (Αίτηση Τσιμπούκης)

7

Ομόφωνα η αποδοχή

8

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου (Αίτηση Μπασδραβάλας)

8

Ομόφωνα η αποδοχή

9

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (υπόθεση ΒΡΑΚΑΤΟΥ)

9

Ομόφωνα ο ορισμός

10

Αποδοχή ποσού & κατανομή (Α’ κατανομή – Σχολεία)

10

Ομόφωνα η αποδοχή & η κατανομή

11

Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής διαγωνισμού, μετά από διαπραγμάτευση, για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα Γ1_Είδη αρτοποιείου των παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών, λόγω του εν μέρει άγονου αποτελέσματος  του Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού ‘Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών & των Νομικών του Προσώπων  για το 2023’.

11

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

12

Έγκριση 2Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ" 

12

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr