Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 5/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 28-03-2023

Πίνακας Δ.Σ. 5/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 28-03-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  5/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

 

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 2542/24-03-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 28-03-2023,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: εννέα ( 9 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δέκα ( 10 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση 3η προϋπολογισμού        

47

Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία

2

Έγκριση Εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Δ’ τριμήνου 2022

48

Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία

3

Καθορισμός Τελών άρδευσης

49

Ομόφωνα ο καθορισμός

4

Έγκριση Προϋπολογισμού, ΟΠΔ & Σχέδιο Δράσης ΔΗΚΕΔΗΤ έτους 2023

50

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

5

Πρόσληψη Υδρονομέων Άρδευσης

51

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Μεταβίβαση δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας σε τρίτους & Καθορισμός τιμήματος παραχώρησης

52

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ του έργου  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΡΓΕΤΟΥ  

53

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Περί πρόθεσης εκμίσθωσης κτιρίου πρώην Γυμνασίου Ραψάνης                  

54

ΑΝΑΒΟΛΗ

9

Επί αιτήματος ΝΤΑΒΑ Βασιλείου

--

ΑΠΟΣΥΡΘΗΚΕ

ΕΗΔ 1ο

Περί μετατροπής της άδειας Ίδρυσης & Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού με την επωνυμία Παιδικός Σταθμός Μακρυχωρίου σε Βρεφονηπιακό Σταθμό Μακρυχωρίου

55

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 2ο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών για το δημόσιο διαγωνισμό με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών για το έργο ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΡΑΝΙΑΣ

56

Ομόφωνα η συγκρότηση

[Μανώλης, Μήτσιου, Βλάχος]

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr