Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 4/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 13-03-2023

Πίνακας Δ.Σ. 4/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 13-03-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  4/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1739/09-03-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 13-03-2023,  Ημέρα:  Δευτέρα & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: είκοσι δύο ( 22 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: είκοσι τρία ( 23 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Ορισμός εξουσιοδοτημένου οργάνου (δεύτερου υπαλλήλου) για την κίνηση λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου Τεμπών, στην Τράπεζα της Ελλάδας        

24

Ομόφωνα ο ορισμός [Τσιτσιάμη & Κυριτσάκας]

2

Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για υπογραφή συμβολαίων  

25

Ομόφωνα η εξουσιοδότηση

3

Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής 2023

26

Εγκρίθηκε Ομόφωνα*

4

Προγραμματισμός προσλήψεων  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη.      

27

Ομόφωνα ο προγραμματισμός

5

Πρόθεση εκμίσθωσης περιπτέρου Ραψάνης

28

Ομόφωνα η πρόθεση

6

Επί αιτήσεως Κωτούλα   Δημ.

29

Έγινε συζήτηση

7

Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ.       

30

Εγκρίθηκε Ομόφωνα*

8

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ               

31

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

9

Έγκριση  1ου  ΑΠΕ  για το έργο:   ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ       

32

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

10

Έγκριση  6ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού / οριστικής αναθεώρησης)  για το έργο:   ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ

33

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

11

Έγκριση 1ης παράτασης του έργου :"ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ"                  

34

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

12

Έναρξη της διαδικασίας για την κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οδικού τμήματος  εντός του οικισμού Πυργετού του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α)                 

35

Ομόφωνα η έναρξη της διαδικασίας

13

Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών                

36

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

14

Προσδιορισμός Δαπανών ΣΑΤΑ    

37

Κατά Πλειοψηφία

15

Τέλεση ετήσιας Εμποροπανήγυρης Γόννων

38

Ομόφωνα 2/4 ως 9/4/23

16

Διαγραφή χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006

39

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

17

Περί πρόθεσης εκμίσθωσης

40

Ομόφωνα η πρόθεση

18

Παράταση σύμβασης εκμίσθωσης ακινήτου

41

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

19

Επαναφορά της Υπηρεσίας Άρδευσης στο Δήμο Τεμπών 

42

Κατά Πλειοψηφία η μεταφορά

20

Επί του κατατεθέντος νομοσχεδίου με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής»            

43

Κατά Πλειοψηφία κατά του νομοσχεδίου

21

Επί του αιτήματος του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Οργανισμού «ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΑ»         

44

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

22

Περί ανακήρυξης της 28ης Φεβρουαρίου, ως Εθνικής Ημέρας Πρόληψης Ατυχημάτων   

45

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

ΕΗΔ 1ο

Πρόσκληση προσωπικού, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων & επειγουσών αναγκών

46

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ / 2μ]

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr