Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 3/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 28-02-2023

Πίνακας Δ.Σ. 3/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 28-02-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  3/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1650/24-03-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 28-02-2023,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 18:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: τρία ( 3 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: τρία ( 3 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού, έτους 2023      

21

Εγκρίθηκε Κατά πλειοψηφία

2

Μεταφορά μελών ΚΑΠΗ

22

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η μεταφορά

3

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης  2024-2027 

23

Κατά Πλειοψηφία ο προγραμματισμός

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr