Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 2/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 15-02-2023

Πίνακας Δ.Σ. 2/2023: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 15-02-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  2/2023

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1071/14-02-2023,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 15-02-2023,  Ημέρα:  Τετάρτη & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δύο ( 2 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δύο ( 2 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Καθορισμός δικαιώματος, επί εμπορίας πόσιμου νερού

19

Κατά πλειοψηφία ο καθορισμός

2

Καθορισμός όρων σύμβασης παραχώρησης δικαιώματος εμφιάλωσης  πόσιμου νερού

20

Κατά πλειοψηφία ο καθορισμός

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr