Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 16/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 05-12-2022

Πίνακας Δ.Σ. 16/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 05-12-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  16/2022

Θεμάτων Αποφάσεων έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 7244/05-12-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 05-12-2022,  Ημέρα:  Δευτέρα & Ώρα: 14:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση παροχής εγγύησης στη ΔΕΥΑ Τεμπών, για υποβολή αιτήματος ρύθμισης στη ΔΕΗ σε 48 δόσεις.

96

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr