Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 13/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-09-2022

Πίνακας Δ.Σ. 13/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  13/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5548/20-09-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 27-09-2022,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 20:30’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά ( 7 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: οκτώ ( 8 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. Δήμου Τεμπών  

76

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

2

Αντικατάσταση μελών ΔΟΠΑΠΕΠΤ  

77

Ομόφωνα η αντικατάσταση

(Παπαδούλης Χρ. Κων/νος)

3

Πρόταση έκδοσης Ψηφίσματος καταδίκης της επίθεσης κατά αστυνομικών στο λόφο του Φρουρίου.

78

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία το Ψήφισμα

4

Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων Παιδικών Σταθμών

79

Ομόφωνα η συμπλήρωση του πίνακα

5

Εξουσιοδότηση Δημάρχου, για υπογραφή συμβολαίων

80

Ομόφωνα η εξουσιοδότηση Δημάρχου

6

Πρόθεση μίσθωσης έκτασης 20 τ.μ., για εγκατάσταση αναμεταδοτών  

81

Ομόφωνα η πρόθεση

7

Περί διακοπής της σύμβασης Εκμίσθωσης δημ. ακινήτου (ΚΑΦΕΝΕΙΟ) Κουλούρας                                          

82

Ομόφωνα η διακοπή & η εκ νέου πρόθεση εκμίσθωσης

ΕΗΔ 1ο

Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Τεμπών έτους 2022.

83

Κατά Πλειοψηφία η τροποποίηση

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr