Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 12/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-09-2022

Πίνακας Δ.Σ. 12/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-09-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  12/2022

Θεμάτων Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5547/20-09-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 27-09-2022,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 19:30’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Ισολογισμός & Αποτελέσματα Χρήσης  Δήμου Τεμπών, οικον. έτους 2020

75

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr