Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 11/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 30-08-2022

Πίνακας Δ.Σ. 11/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 30-08-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  11/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5087/26-08-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 30-08-2022,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά ( 7 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: οκτώ ( 8 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Πρόθεση για Δηλωτικό Σήμα Δήμου Τεμπών  

67

Ομόφωνα η πρόθεση

2

Έκτακτη επιχορήγηση ΔΟΑΠΕΠΤ  

68

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

3

Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β’ τριμήνου 2022  

69

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

4

Αναμόρφωση 8η Προϋπολογισμού .                                  

70

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

5

Τροποποίηση 6η Τεχνικού Προγράμματος Έργων         

71

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

6

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου  Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο «ΠΑΛΟΥΚΑ», ισχύος 3,62 ΜW, επί του ποταμού Πηνειού, στην Τ.Κ. ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ, Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.                                                             

72

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

7

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης και Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 69,99 MW» στη θέση «Γυρτώνη» της Δ.Ε. Μακρυχωρίου, Δήμου Τεμπών ,Π.Ε. Λάρισας, Περιφέρειας

73

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

ΕΗΔ 1ο

Βεβαίωση περί ιδιοκτησιακού καθεστώτος αγροτικών δρόμων κτηματικής περιφέρειας Ελάτειας, Γόννων, Αμπελακίων Πουρναρίου Κυψελοχωρίου και Γόννων – Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 31-2022 Απόφασης του ΔΣ Τεμπών

74

Ομόφωνα η συμπλήρωση

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr