Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 10/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 19-07-2022

Πίνακας Δ.Σ. 10/2022: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 19-07-2022

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  10/2022

Θεμάτων Αποφάσεων  τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 4232/14-07-2022,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 19-07-2022,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 16:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά ( 7 )       

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: επτά ( 7 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για το έργο ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ 75 MW ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 150 MWh ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΤ11, ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                 

60

Ομόφωνα θετική Γνωμοδότηση

2

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ των γραμμών διασυνδέσεων 400 KV του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Λάρισας, Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου Καυσίμου Φυσικού Αερίου, ισχύος 900 MW, ΣΤΗ ΒΙΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ,  ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                                       

61

Ομόφωνα θετική Γνωμοδότηση

3

Αναμόρφωση 7η Προϋπολογισμού

62

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Διαγραφές Βεβαιωμένων ποσών

63

Ομόφωνα οι διαγραφές

5

Πρόθεση εκμίσθωσης δημ. έκτασης 361,52 τ.μ. στη θέση ‘ΚΑΡΑΜΑΝΙΑ’ της Κοινότητας Μακρυχωρίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012), με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας  

64

Ομόφωνα η πρόθεση

6

Εγγραφές – Επανεγγραφές νηπίων Παιδικών Σταθμών για το σχολ. Έτος 2022-2023        

65

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

7

Αποδοχή Παραίτησης και Ορισμός Νέου Μέλους ΔΟΠΑΠΕΠΤ                        

66

Ομόφωνα η αποδοχή & Ορισμός Νικολάου Γ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr