Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 6/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-03-2024

Πίνακας Δ.Σ. 6/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-03-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  6/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 2411/22-03-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 27-03-2024,  Ημέρα: Τετάρτη & Ώρα: 19:30’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκαέξι ( 16 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκαεπτά ( 17 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση (3η) Προϋπολογισμού 2024

55

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

2

Τροποποίηση 2η Τεχνικού Προγράμματος Έργων 

56

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

3

Έγκριση παράτασης μίσθωσης Μουσειακού Χώρου Μακρυχωρίου

57

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας υπηρεσίας Καθαριότητας

58

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

5

Σχέδιο Αποτροπής Καπνίσματος

59

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Καθορισμός ποσού αποζημίωσης δημοτικών συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις Δ.Σ.

60

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Χορήγηση γνώμης αναφορικά με τις προς δημοπράτηση θέσεις της παραλίας του Δήμου Τεμπών, για τα έτη 2024 & 2025

61

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Έγκριση εισήγησης για Τροποποίηση του Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού (ΑΕΝΟΛ Α.Ε.) ως προς το άρθρο 4: Σκοπός - Έργο.

62

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

9

Περί Πρόθεσης Εκποίησης στην Κοινότητα Κουλούρας

63

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

10

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ»  (Έγκριση Καταστατικού και ορισμός εκπροσώπων).  

64

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

11

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ραψάνης

65

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

12

Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.                                       

66

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[παράταση ως 30.06.2024]

13

Γνωμοδότηση επί της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανενεργού λατομείου στη θέση ΓΕΝΤΙΚΙ της ΤΚ Καλοχωρίου  της ΔΕ Νέσσωνος του Δήμου Τεμπών της ΠΕ Λάρισας, για χρήση ως αποθεσιοθαλάμου περίσσειας χωματισμών από τεχνικά έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας     

67

Ομόφωνα Θετική Γνωμοδότηση

14

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Εγκατεστημένης ισχύος 400 Kwe, με καύση βιορευστών, με παράλληλη προσθήκη μονάδας πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας και αποβλήτων καφέ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «NΟRANA ENERGY IKE», που βρίσκεται στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» στην ΤΚ Μακρυχωρίου, του Δήμου Τεμπών της ΠΕ Λάρισας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

68

Κατά Πλειοψηφία Θετική Γνωμοδότηση

15

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Οριστικής Τμηματικής Οριοθέτησης υδατορέματος, για το έργο Υποσταθμός (Υ/Σ) ανύψωσης τάσης 33/150KV στο Δήμο Τεμπών, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας          

69

Κατά Πλειοψηφία Θετική Γνωμοδότηση

16

Στήριξη αιτήματος εργαζομένων για την εφαρμογή των νέων δρομολογίων του προαστιακού Λάρισας-Θεσσαλονίκης

70

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

ΕΗΔ 1ο

Προσδιορισμός Δαπανών Πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Αναγκών (ΣΑΤΑ)

71

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr