Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 4/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-02-2024

Πίνακας Δ.Σ. 4/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-02-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  4/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1548/23-02-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 27-02-2024,  Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: τριάντα ( 30 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: τριάντα δύο ( 32 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού 2024

23

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

2

Έγκριση Εκθέσεων οικονομικών καταστάσεων Δ΄ τριμήνου 2023 

24

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

3

Έγκριση Απολογισμού 2023 κληροδοτήματος Δημητρίου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ          

25

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

4

Έγκριση Προϋπολογισμού 2024 Κληροδοτήματος Δημητρίου ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ.

26

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος επενδυτικών αναγκών (ΣΑΤΑ)  

27

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Ορισμός Μέλους της Επιτροπής του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.2734/9

28

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Συμπλήρωση Πίνακα Νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Τεμπών         

29

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των φύλων Δήμου Τεμπών   

30

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

9

Διαχειριστική Επιτροπή Κοινωνικού Παντοπωλείου  Δήμου  Τεμπών

31

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

10

Ορισμός Μελών στην Επιτροπή Εκτίμησης Αξίας Ακινήτου                  

32

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

11

Ορισμός Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας (Συντονιστικό Τοπικό Όργανο)               

33

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

12

Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

34

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

13

Αποδοχή παραίτησης & ορισμός μέλους ΔΕΥΑΤ  

35

Ομόφωνα ο ορισμός

14

Αίτημα – Ψήφισμα ΟΣΟΚΕΘΕΑ

36

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

15

Τέλεση ετήσιας Εμποροπανήγυρης Γόννων

37

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

16

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δ.Κ. Ραψάνης     

38

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

17

Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ  ΠΥΡΓΕΤΟΥ                  

39

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

18

Έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ                             

40

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

19

Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΕΤΟΥ

41

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

20

Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών για το έργο: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ.     

42

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

21

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ  ΠΥΡΓΕΤΟΥ  

43

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

22

Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΥΡΓΕΤΟΥ   

44

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

23

Έγκριση 3ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

45

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

24

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΩΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΡΑΨΑΝΗΣ              

46

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

25

Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ         

47

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

26

Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου: ΚΑΤΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ  

48

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

27

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΓΟΝΝΩΝ  

49

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

28

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ

50

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

29

Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την σύμβαση προμήθειας:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)

51

Ομόφωνα η συγκρότηση

30

Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Τεμπών 2024

52

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

ΕΗΔ 1ο

Διοικητική Αποβολή (Πυργετός)

53

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

ΕΗΔ 2ο

Έγκριση Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς.

54

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr