Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 3/2024: Θέματα Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-02-2024

Πίνακας Δ.Σ. 3/2024: Θέματα Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 27-02-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  3/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1546/23-02-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 27-02-2024,  Ημέρα:  Τρίτη & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση Ισολογισμού Δήμου Τεμπών έτους 2022

22

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr