Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 13/2024: Θέματα Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. 08-07-2024

Πίνακας Δ.Σ. 13/2024: Θέματα Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δ.Σ. 08-07-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  13/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5711/08-07-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 08-07-2024,  Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 12:30’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Προγραμματισμός πρόσληψης Π.Φ.Α. στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

114

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(3 άτομα)

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΛΙΤΑΙΝΑΣ Μιχάλης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr