Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 11/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 25-06-2024

Πίνακας Δ.Σ. 11/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 25-06-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  11/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5172/20-06-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 25-06-2024,  Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 20:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δέκα ( 10 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δέκα ( 10 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση Ισολογισμών κληροδοτήματος ΔΗΜ. Θ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ των ετών 2013 – 2023

104

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

2

Αναμόρφωση 7η Προϋπολογισμού

105

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

3

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικός) του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΟ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ 

106

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η Α’ Φάση

4

Έγκριση ΠΠΟΠ του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

107

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το έργο: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΓΟΝΝΩΝ

108

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ – ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ  ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

109

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Έγκριση 2ης  Παράτασης της Συμβατικής Προθεσμίας  του έργου: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ - ΠΡΟΛΗΨΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ

110

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Πρόθεση μίσθωσης ακινήτου, για την στέγαση Μουσειακού χώρου στην κοινότητα Μακρυχωρίου

111

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

9

Πρόθεση εκμίσθωση χρήσης περιπτερού στην Κοινότητα  Ραψάνης

112

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

10

Επί αιτήματος ΖΑΧΟΥ Απόστολου, για παράταση αποκλειστικής προθεσμίας –έκδοση αδείας 

113

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΛΙΤΑΙΝΑΣ Μιχάλης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr