Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 10/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 07-06-2024

Πίνακας Δ.Σ. 10/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Σ. 07-06-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  10/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

(δια περιφοράς)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 4727/07-06-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 10-06-2024,  Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 10:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: ένα ( 1 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: ένα ( 1 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αναμόρφωση (6η) Προϋπολογισμού 2024

103

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΛΙΤΑΙΝΑΣ Μιχάλης

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr