Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Σ. 1/2024: Θέματα Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 04-01-2024

Πίνακας Δ.Σ. 1/2024: Θέματα Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δ.Σ. 04-01-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ.  1/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Ειδικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τεμπών

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5/02-01-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως: 04-01-2024,  Ημέρα:  Πέμπτη & Ώρα: 19:00’.

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δύο ( 2 )

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δύο ( 2 )

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου (2024-2026)

1

Εκλογή Μελών Δ.Σ.

Πρόεδρος ΛΙΤΑΙΝΑΣ Μιχ.

Αντιπρόεδρος ΜΗΛΙΟΥ Στυλ.

Γραμματέας ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ Νικ.

2

Εκλογή Μελών Δημοτικής Επιτροπής (2024-2026)

2

 

Τακτικά Μέλη: ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ Π., ΖΑΡΔΟΥΚΑΣ Κ., ΣΙΜΟΣ Β., ΣΟΛΩΜΟΣ Γ, ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ.

Αναπληρωματικά Μέλη: Αβέλλας Μ., Βλάχος Αθ., Γκανάτσιος Ζ., Σαραντοπούλου Παρίση Ζ., Κωστή Μ., Νταφούλης Ν.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr