Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 9/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 14-05-2024

Πίνακας Δ.Ε. 9/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 14-05-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 9/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 3729/ 01-05-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 13-05-2024, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: εννέα (9)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκατρία (13)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση Πρακτικού για ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΚΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ 2024

80

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(προσωρινός ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Κ.)

2

Έγκριση Πρακτικού Ι για την εκτέλεση του Υποέργου 1: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕΛ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ‘DANIEL’  της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

81

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ανάδοχος ΚΑΦΦΕΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΤΕ )

3

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 2: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣΧΥΟΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ) ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ / ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ  ΚΑΤΟΠΙΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ‘DANIEL’ της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

82

Εγκρίθηκε Ομόφωνα   

(ανάδοχος ΣΤ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ)

4

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 3:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ “DANIEL” της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

83

Εγκρίθηκε Ομόφωνα    

(ανάδοχος ΔΗΜ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ - Γ. ΤΣΙΛΟΥΛΗΣ Ο.Ε.)

5

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 4: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ & ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΘΩΣ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΛΩΡΙΩΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ‘DANIEL’ της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

84

Εγκρίθηκε Ομόφωνα    

(ανάδοχος ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΡ.)

6

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 5: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ‘DANIEL’ της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

85

Εγκρίθηκε Ομόφωνα    

(ανάδοχος Βιοχημικά Εργαστήρια ΠΑΡΜΑΚΛΗ ΕΕ)

7

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 6: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΓΑΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ» 

86

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(ανάδοχος ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΕ)    

8

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 7: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΔΕ ΓΟΝΝΩΝ ΚΑΙ ΔΕ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ‘DANIEL’ της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

87

Εγκρίθηκε Ομόφωνα 

(ανάδοχος ΣΑΙΤΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ)  

9

Έγκριση Πρακτικού Ι, για την εκτέλεση του Υποέργου 10: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ‘DANIEL’ της πράξης:  «ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ (DANIEL) ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ.

88

Εγκρίθηκε Ομόφωνα    

(ανάδοχος ΦΕΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ)

ΕΗΔ 1ο

Διαδικασία Πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων, μηχανημάτων, για εργασίες και λεωφορεία, που αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, καταπτώσεις, κατολισθήσεις, πυρκαγιές κλπ. στο Δήμο Τεμπών, για το έτος 2024 και για όσο επιπλέον χρονικό διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήψη νέας απόφασης της Δ.Ε.

89

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 2ο

Ορισμός δικηγόρου προς υπεράσπιση Αντιδημάρχου Νικολάου Γεωργίου

90

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[δικηγόρος Πετρωτού Ιωάν]

ΕΗΔ 3ο

Έγκριση Μετακινήσεων & Δαπανών Δημάρχου στην Αθήνα

91

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

(8/5, 22-23/5 & 29-30/5)

ΕΗΔ 4ο

Πρόσληψη Προσωπικού ΙΔΟΧ, (2μηνα)

92

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

(2 ΔΕ Οδηγοί & 2 ΥΕ Εργάτες Πρασίνου)

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr