Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 5/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 26-03-2024

Πίνακας Δ.Ε. 5/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 26-03-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 5/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 2366/ 21-03-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 26-03-2024, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκαεπτά (17)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκαοκτώ (18)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αποδοχή ποσών & κατανομή

45

Ομόφωνα η αποδοχή & κατανομή    

2

Σχέδιο / εισήγηση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

46

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

3

Εξειδίκευση πιστώσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων

47

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

4

Έλεγχος Εσόδων-Εξόδων Φεβρουάριος 2024

48

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

5

Απαλλαγή υπολόγου ενταλμάτων προπληρωμής

49

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (2μηνο).

50

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών αναγκών (5μηνο_πυροπροστασία).

51

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

8

Έγκριση δαπανών μετακίνησης αιρετών (Αθήνα, Λουτράκι)

52

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

9

Ορισμός δικηγόρου (μέσω ΚΕΔΕ) για άσκηση αίτησης ακύρωσης  & αίτησης αναστολής  ενώπιον του ΣτΕ και κατά της αριθ. 3596/11.1.2024 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

53

Ομόφωνα ο ορισμός, για άσκηση αναίρεσης & αίτησης αναστολής

10

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Ραψάνης

54

Εγκρίθηκαν ομόφωνα

11

Καθορισμός όρων δημοπρασίας δημ. εκτάσεων Μακρυχωρίου, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη.

55

Ομόφωνα ο καθορισμός των όρων

12

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Εκμίσθωση ΚΑΦΕΝΕΙΟΥ Νέσσωνος

56

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

13

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημ. έκτασης 4.213,77 τμ στη θ. ΚΑΡΥΕΣ Πυργετού, για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων.

57

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

14

Έγκριση Πρακτικού (3ο Στάδιο_ κατακύρωση) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 276160).

58

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ανάδοχος HELESI]

15

Έγκριση 2ου Πρακτικού (κατακύρωση) του έργου ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

59

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ανάδοχος ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ Ι. ΚΩΝ. & ΣΙΑ ΕΤΕ]

16

Γνωμοδότηση για τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης ανενεργού λατομείου στη θ. ‘ΓΕΝΤΙΚΙ’ Τ.Κ. Καλοχωρίου, για χρήση ως αποθεσιοθαλάμου περίσσειας χωματισμών από τεχνικά έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας

60

Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση

17

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ, για τον σταθμό παραγωγής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 400 Kwe, με καύση βιορευστών, με παράλληλη προσθήκη μονάδας πυρόλυσης ξυλώδους βιομάζας και αποβλήτων καφέ, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρίας NORANA ENERGY IKE που βρίσκεται στη θέση «Γκοτζιά Μπαγλάρ» στην ΤΚ Μακρυχωρίου, της ΔΕ Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

61

Ομόφωνα θετική γνωμοδότηση

ΕΗΔ 1ο

Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού διοίκησης 2025-2028

62

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr