Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 4/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 26-02-2024

Πίνακας Δ.Ε. 4/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 26-02-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 4/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1517/ 22-02-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 26-02-2024, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά (7)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: επτά (7)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Σχέδιο / εισήγηση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

38

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

2

Εξειδίκευση πιστώσεων πολιτιστικών δραστηριοτήτων

39

Ομόφωνα η εξειδίκευση

3

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με κάλυψη δαπάνης από ανταποδοτικά τέλη.

40

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

4

Έγκριση Πρακτικού (2ο Στάδιο_ κατακύρωση) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 276160).

41

Εγκρίθηκε Ομόφωνα [προσωρινός ανάδοχος]

5

Έγκριση Πρακτικού (κατακύρωση) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΉ ΕΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 283400)

42

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Αποδοχή της αριθ. 13/2022 τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπρασίας για το έργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ.

43

Ομόφωνα η αποδοχή και ο καθορισμός των όρων

7

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης (αίτηση Μπιτσαράς)

44

Ομόφωνα ο ορισμός

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr