Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 3/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-02-2024

Πίνακας Δ.Ε. 3/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-02-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 3/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 1260/ 15-02-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 19-02-2024, Ημέρα: Δευτέρα & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: εννέα (9)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: εννέα (9)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Αποδοχή όρων για τη λήψη δανείου από το Τ.Π.& Δ. το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ.

29

Ομόφωνα η αποδοχή

    

2

Έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής

30

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

3

Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης, για την ανάδειξη αναδόχου για την Ομάδα Γ1 Είδη αρτοποιείου των παιδικών σταθμών του Δήμου Τεμπών και την Ομάδα Γ2 Είδη αρτοποιείου για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Τεμπών, λόγω εν μέρει άγονου αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για την  Προμήθεια Τροφίμων για το Δήμο Τεμπών για το 2024.

31

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

4

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημ. έκτασης 4.213,77 τμ. στη θέση «Καρυές» της Κοινότητας Πυργετού, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη, κατόπιν διενέργειας δημοπρασίας.

32

Ομόφωνα ο καθορισμός των όρων

5

Επί της αριθ. 130/2023 απόφασης ΔΕΥΑΤ «Περί τιμολογιακής πολιτικής Ραψάνης» 

33

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

6

Μετακίνηση αιρετών σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

34

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

7

Επί γνωμοδότησης δικηγόρου Δοξαρά Ευαγγελίας (σχολ.  επιτροπές)

35

Αποδοχή Κατά Πλειοψηφία & ορισμός

8

Ορισμός δικηγόρου για την με αριθ. κατάθεσης  26/12.10.2023 αίτησης αναίρεσης  κατά της αριθ. 145/2022 οριστικής & τελεσίδικης απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας και κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

36

Ομόφωνα ο ορισμός

9

Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2024

37

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr