Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 2/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 06-02-2024

Πίνακας Δ.Ε. 2/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 06-02-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 2/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 861/ 02-02-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 06-02-2024, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκατέσσερα (14)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκατέσσερα (14)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Σύνταξη Έκθεσης και κατάρτιση Ισολογισμού Δήμου Τεμπών οικ. έτους 2022.

15

Κατά Πλειοψηφία η σύνταξη    

2

Έγκριση Εκθέσεων Οικονομικών Καταστάσεων  Δ’ τριμήνου 2023

16

Εγκρίθηκαν Κατά Πλειοψηφία

3

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2024 κληροδοτήματος ΔΗΜ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ.

17

Ομόφωνα η σύνταξη

4

Παροχή Πάγιας Προκαταβολής – Ορισμός υπολόγου.

18

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Αποδοχή ποσού & κατανομή.

19

Ομόφωνα η αποδοχή & κατανομή.

6

Εξειδίκευση πιστώσεων Εθνικών & Τοπικών Εορτών.

20

Ομόφωνα η εξειδίκευση

7

Διαγραφές χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006.

21

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η διαγραφή

8

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής & μουσικών οργάνων για το έτος 2024, στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Τεμπών.

22

Ομόφωνα η χορήγηση άδειας παράτασης

9

Έγκριση Πρακτικού διαγωνισμού για  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΥ ΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ. (προσωρινός ανάδοχος).

23

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 (προσωρινός ανάδοχος).

10

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ (Α/Α 198860 ΕΣΗΔΗΣ).

24

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

(προσωρινός ανάδοχος).

11

Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΕΥΑ Τεμπών, για την εκτέλεση της Πράξης ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ με χρηματοδότηση από το προγρ. ‘ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ’.

25

Εγκρίθηκε Ομόφωνα η τροποποίηση

12

Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού (1ο Στάδιο) για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 4 m3 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 276160).

26

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 (προσωρινός ανάδοχος).

13

Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ (Α/Α 202407 ΕΣΗΔΗΣ)

27

Εγκρίθηκε Ομόφωνα  (κατακύρωση).

14

Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημ. καταστήματος «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» στην Κοινότητα Νέσσωνος

28

Ομόφωνα ο καθορισμός.

 

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr