Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 14/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 09-07-2024

Πίνακας Δ.Ε. 14/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 09-07-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 14/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 5679/ 05-07-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 09-07-2024, Ημέρα: Τρίτη & Ώρα: 13:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: οκτώ (8)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: εννέα (9)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έλεγχος λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων μηνός Ιουνίου 2024

125

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία   

2

Έγκριση προμηθειών και υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών αναγκών, λόγω της κακοκαιρίας DANIEL (Τιμολόγια).

126

Εγκρίθηκαν Κατά Πλειοψηφία  

3

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την κάλυψη αναγκών Σχολικών Μονάδων

127

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 [21 άτομα] 

4

Έγκριση Πρακτικού για την Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 1.504,79 τ.μ. στην Κοινότητα Πυργετού.

128

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[Καλιαντζής Ι & ΣΙΑ ΕΕ]  

5

Έγκριση Πρακτικού για την Εκποίηση δημοτικής έκτασης 7.742,89 τ.μ. στον οικισμό ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ.

129

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία   

[Μιχ. Κουπατσιάρας]

6

Καθορισμός όρων Μίσθωσης Ακινήτου, για τη Στέγαση  Μουσειακού Χώρου στο Μακρυχώρι.

130

Ομόφωνα ο καθορισμός

7

Διαγραφή χρεών κ.λ.π. (άρθρο 174 Ν.3463/2006)

131

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα [εκτός συζήτησης  α/α 4]

8

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμός όρων διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2025

132

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

ΕΗΔ 1ο

Πρόσληψη Προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, για την στελέχωση του Παιδικού Σταθμού Πυργετού

133

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[4 άτομα]

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr