Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 12/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-06-2024

Πίνακας Δ.Ε. 12/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-06-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 12/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 4958/ 14-06-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 19-06-2024, Ημέρα: Τετάρτη & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: τέσσερα (4)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: οκτώ (8)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έλεγχος λογαριασμών Εσόδων – Εξόδων μηνός Μαΐου 2024

116

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία   

2

Έγκριση δαπανών που έγιναν από την Πάγια Προκαταβολή (2η)

117

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα  

3

Αποδοχή ποσού & κατανομή

118

Ομόφωνα  η Αποδοχή & Κατανομή 

4

Ορισμός δικηγόρου (Κλήση 299/2024)

119

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

[δικηγόρος ΔΟΞΑΡΑ Ευαγ.] 

ΕΗΔ 1ο

Έγκριση Πρακτικού δημοπρασίας για την Εκμίσθωση δημ. έκτασης 401,21 τ.μ. στη θ. «Κοιμητήρια» Καλοχωρίου

120

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

 [Σαΐτης Ν. με 40 €/έτος] 

ΕΗΔ 2ο

Έγκριση 2ου Πρακτικού του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΑΓΚΑΛΩΝ & ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟΥ, ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

121

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

[ανάδοχος ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘ. & ΣΙΑ  ΕΤΕ με έκπτωση 15%]

ΕΗΔ 3ο

Σχέδιο/εισήγηση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού

122

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

ΕΗΔ 4ο

Εξειδίκευση Πιστώσεων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

123

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Ο Πρόεδρος Δ.Ε.

 

Μητσογιάννης Νικόλαος

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr