Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 11/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 07-06-2024

Πίνακας Δ.Ε. 11/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 07-06-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 11/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 4551/ 03-06-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 07-06-2024, Ημέρα: Παρασκευή & Ώρα: 13:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: επτά (7)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: έντεκα (11)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Έγκριση Απολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2023

105

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία  

2

Έγκριση Ισολογισμών Κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔ. ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ» ετών 2013 ως 2023

106

Εγκρίθηκαν Κατά Πλειοψηφία

3

Διαγραφή χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006

107

Εγκρίθηκαν ομόφωνα  

4

Εξειδίκευση Πιστώσεων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων

108

Εγκρίθηκε Ομόφωνα  

5

ΑΚΥΡΩΣΗ των  υπ. αριθ. 23/2024 και  42/2024  αποφάσεων  της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ και συμμόρφωση με την υπ. αριθ. 716 /2024 (ΓΑΚ 346/08-03 -2024) απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΑ.ΔΗ.ΣΥ), για την προμήθεια με τίτλο :  « Προμήθεια ενός ΚΛΑΔΟΘΡΥΜΜΑΤΙΣΤΗ επί τροχήλατου ελκόμενου πλαισίου»

109

Εγκρίθηκε Ομόφωνα   

6

Προγραμματισμός Προσλήψεων για συμβάσεις Μίσθωσης Έργου υπό τη μορφή αντιτίμου & λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 του Ν.4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017)

110

Εγκρίθηκε Ομόφωνα   

7

Καθορισμός όρων εκμίσθωσης δημ. έκτασης 1.504,79 τ.μ. στη θ. «ΚΑΡΥΕΣ» της Κοινότητας Πυργετού

111

Ομόφωνα ο Καθορισμός

ΕΗΔ 1ο

Αναμόρφωση 6η προϋπολογισμού

112

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία 

ΕΗΔ 2ο

Ορισμός δικηγόρου για υπεράσπιση πρώην Αντιδημάρχου Κων. Ζαρδούκα

113

Κατά Πλειοψηφία   ο ορισμός

[δικηγόρος ΝΤΑΛΑΠΑΣΧΑ Ε]

ΕΗΔ 3ο

Καθορισμός όρων εκποίησης δημ. έκτασης 7.742,83 τ.μ στην ΚΟΥΛΟΥΡΑ

114

Κατά Πλειοψηφία ο καθορισμός

ΕΗΔ 4ο

Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για υπ. πρασίνου

115

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr