Ανακοινώσεις

Πίνακας Δ.Ε. 1/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-01-2024

Πίνακας Δ.Ε. 1/2024: Θέματα Αποφάσεων Συνεδρίασης Δ.Ε. 19-01-2024

ΠΙΝΑΚΑΣ αριθ. 1/2024

Θεμάτων Αποφάσεων Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής 

(δια ζώσης)

Αριθ. & ημερομηνία πρόσκλησης: 387/ 15-01-2024,

Ημερομηνία Συνεδριάσεως (): 19-01-2024, Ημέρα: Παρασκευή & Ώρα: 14:00’

Αριθμός θεμάτων πρόσκλησης: δεκατέσσερα (14)

Αριθμός θεμάτων που συζητήθηκαν: δεκατέσσερα (14)

Α/Α

ΘΕΜΑ

Αριθ. Απόφ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

1

Εκλογή Αντιπροέδρου

1

Εκλογή Κοντογιάννη Ι.    

2

Έλεγχος λογαριασμού Εσόδων-Εξόδων Δεκεμβρίου 2023

2

Εγκρίθηκαν Κατά Πλειοψηφία

3

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για Μισθώσεις-Εκμισθώσεις, Εκποιήσεις-Αγορές ακινήτων, για το έτος 2024.

3

Ομόφωνα η συγκρότηση

4

Έγκριση Μετακίνησης & Έγκριση Αποζημίωσης Δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (09.02.2023)

4

Εγκρίθηκε Ομόφωνα

5

Ορισμός δικηγόρου για την αγωγή ΑΓ24/31.1.2023 του ΛΑΓΓΑ Θωμά.

5

Ομόφωνα Ορισμός της Δοξαρά Ευαγγελίας.

6

Ορισμός δικηγόρου για Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά των υπ.’ αριθ. 108159/15.12.2023 και 108153/15.12.2023 Αποφάσεων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Τέλος ταφής)

6

Ομόφωνα η άσκηση αίτησης ακύρωσης , μέσω της ΚΕΔΕ

7

Ορισμός δικηγόρου (διεκδικητική αγωγή υπόθεση Σαΐτης Μακρυχώρι)

7

Ομόφωνα Ορισμός της Νταλαπάσχα Ευαγγελίας

8

Πρόθεση υποβολής Αίτησης Ενίσχυσης στο Πρόγραμμα «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ» υποέργο 6 «Προσβάσιμες Παραλίες» Δράση 16931 «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Άξονας Προτεραιότητας 4.6 ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

8

Ομόφωνα η Πρόθεση

9

Αποδοχή της αριθ. 01/2024 μελέτης για ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ» προϋπολογισμού 279.440,00 € με το ΦΠΑ.

9

Ομόφωνα η αποδοχή με επισήμανση για το σημείο Μεσάγγαλα 3

(Καστρί Λουτρό)

10

Έγκριση Πρακτικών δημοπρασίας εκμίσθωσης δημ. αγρών στη Θ. ΜΕΡΙΑΣ & ΚΑΡΥΕΣ Πυργετού.

10

Εγκρίθηκαν Ομόφωνα

11

Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο «ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» με τίτλο «2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ _ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ IV»

11

Ομόφωνα η Πρόθεση

12

Σχέδιο / εισήγηση 1ης  υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & ΟΠΔ, έτους 2024

12

Εγκρίθηκε Κατά Πλειοψηφία

13

Ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών καταργημένων Ν.Π.

13

Ομόφωνα η μεταφορά & το κλείσιμο

14

Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης

14

Ομόφωνα Ορισμός Δοξαρά Ε.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr