Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

All Stories

108/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 'Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών' στην Πρόσκληση 'ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ' στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) Χρηματοδοτικού Προγράμματος 'Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου'

108/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 'Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών' στην Πρόσκληση 'ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ' στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) Χρηματοδοτικού Προγράμματος 'Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου' για το έτος 2022 του Πράσινου Ταμείου.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

108/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 'Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας Δήμου Τεμπών' στην Πρόσκληση 'ΣΧΕΔΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ' στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΑΠ2) Χρηματοδοτικού Προγράμματος 'Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου'
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr