Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

All Stories

29/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας'

29/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας' στη Δράση 4.3.4 με τίτλο 'ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ'.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

29/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας'

28/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας'

28/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας' στη Δράση 4.3.1 με τίτλο 'ΤΠΟΔΟΜΕΣ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ'.

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

28/2022: Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο ΠΑΑ 2014-2020, στο υπομέτρο 4.3 με τίτλο 'Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας & της δασοκομίας'
Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr