Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

37/2023: Πρόθεση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Πυλώνα Ανάκαμψης 1 "ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ", του ΑΞΟΝΑ 1.4 "Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και "

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr