Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

32/2023: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών & Καθορισμός όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr