Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

268/2022: Παράταση ισχύος προσφοράς & εγγυητικής επιστολής του προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Κ. ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr