Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

147/2022: Έγκριση της 95/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ 'Περί Τιμολογιακής Πολιτικής Άρδευσης ΔΕ Συκουρίου, θέση Νεκροταφείο-Ψεκαστικά'

147/2022: Έγκριση της 95/2022 απόφασης ΔΕΥΑΤ 'Περί Τιμολογιακής Πολιτικής Άρδευσης ΔΕ Συκουρίου, θέση Νεκροταφείο-Ψεκαστικά'

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr