Αποφάσεις Οικονομικής επιτροπής

108/2023: Έγκριση Πρακτικού (Στάδιο 2ο-κατακύρωση) για την κατασκευή του έργου: 'ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΦΒ) ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΙΦΙΣΜΟΥ (net metering)

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr