Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6/2022: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Σκληρότοπος" της Κοινότητας Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου

6/2022: Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πρόχειρη σταβλική εγκατάσταση στη θέση "Σκληρότοπος" της Κοινότητας Μακρυχωρίου της Δ.Ε. Μακρυχωρίου

Για να Δείτε την Απόφαση, πατήστε ΕΔΩ.

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr