Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

99/2023: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για την Παροχή Υπηρεσιών συμβούλου για τη δημιουργία & υποβολή φακέλου πρότασης (Υποέργο 1) τηςπράξης με τίτλο: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr