Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

86/2022: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο LEADER 2023-2027

86/2022: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Τεμπών στο LEADER 2023-2027

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr