Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

64/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ.έκτασης 361,52τμ. στη θέση 'ΚΑΡΑΜΑΝΙΑ' Κοινότητας Μακρυχωρίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογρα

64/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ.έκτασης 361,52τμ. στη θέση 'ΚΑΡΑΜΑΝΙΑ' Κοινότητας Μακρυχωρίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογρα

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr