Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

61/2022: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ των Γραμμών Διασυνδέσεων 400KV του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Λάρισας Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου καυσίμου Φυσικού Αερίου ισχύος 900MW στη ΒΙΠΕ Λάρισας του Δήμου Τεμπών ΠΕ Λάρισας

61/2022: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ των Γραμμών Διασυνδέσεων 400KV του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (ΘΗΣ) Λάρισας Τεχνολογίας Συνδυασμένου Κύκλου καυσίμου Φυσικού Αερίου ισχύος 900MW στη ΒΙΠΕ Λάρισας του Δήμου Τεμπών ΠΕ Λάρισας

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr