Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

58/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ.έκτασης 4.032τμ. στη θέση 'ΠΑΤΩΜΑ' οικισμού Χειμαδίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πρά

58/2022: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ.έκτασης 4.032τμ. στη θέση 'ΠΑΤΩΜΑ' οικισμού Χειμαδίου για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πρά

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr