Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

51/2024: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την σύμβαση προμήθειας: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΎ (ΦΒ) ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (net metering)

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr