Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

17/2024: Πρόθεση εκμίσθωσης δημ. έκτασης 4.213,77τμ στη θέση 'ΚΑΡΥΕΣ' Πυργετού για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων πρόχειρων καταλυμάτων ζώων, για την οποία δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας (άρθρο 2 του Ν.4061/2012) με συμβολαιογραφική πράξη,

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε ΕΔΩ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr