Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

106/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης, Εκποίησης για το έτος 2023

106/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Μίσθωσης, Εκμίσθωσης, Εκποίησης για το έτος 2023

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr