Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

105/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016) για το έτος 2023

105/2022: Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών (Ν.4412/2016) για το έτος 2023

Για την απόφαση πατήστε εδώ

Image

Επικοινωνία

Μακρυχώρι Λάρισας,
40 006,
2495 350 400
info@dimostempon.gr